Autor

Peter Koťka

vedúci servisu
servisný technik
+421 918 118 003
kotka@ipecon.sk

Zverejnené: 24. 01. 2019

„D-Tower“ je systém pre automatické nakladanie, vykladanie a skladovanie spracovaných a nespracovaných plechov v Laserových rezacích strojoch HD-F a HD-FL. Dva automaticky výmenné stoly laseru spolupracujú so systémom D-Tower a tak je možné plne automatizovaným procesom na lasery rezať rôzne hrúbky plechov aj s automatickým nakladaním a vykladaním.

Základné výhody systému D-Tower:

  • Plne automatizované rezanie rôznych hrúbok plechov s minimalizovaním ľudského faktora
  • Počet paliet v systéme je možné meniť podľa použitia a potreby (max. 10 paliet)
  • Zvýšená efektivita využitia laseru, optimalizácia toku materiálu
  • Jednoduchý prístup k často spracovávaným plechom z dôvodu ich uskladnenia v zásobníkovej veži

Tabuľka základných technických parametrov:

Ukážka: maska riadiaceho systému Lasera.

Ukážka: masky riadiaceho systému veže D-Tower.