Autor

Ing. Marek Rybár

riaditeľ divízie PS
obchodno-technický manažér senior
+421 905 433 567
marek.rybar@ipecon.sk

 

Zverejnené: 24. 01. 2019

„D-Tower“ je systém pre automatické nakladanie, vykladanie a skladovanie spracovaných a nespracovaných plechov v Laserových rezacích strojoch HD-F a HD-FL. Dva automaticky výmenné stoly laseru spolupracujú so systémom D-Tower a tak je možné plne automatizovaným procesom na lasery rezať rôzne hrúbky plechov aj s automatickým nakladaním a vykladaním.

Základné výhody systému D-Tower:

  • Plne automatizované rezanie rôznych hrúbok plechov s minimalizovaním ľudského faktora
  • Počet paliet v systéme je možné meniť podľa použitia a potreby (max. 10 paliet)
  • Zvýšená efektivita využitia laseru, optimalizácia toku materiálu
  • Jednoduchý prístup k často spracovávaným plechom z dôvodu ich uskladnenia v zásobníkovej veži

Tabuľka základných technických parametrov:

Ukážka: maska riadiaceho systému Lasera.

Ukážka: masky riadiaceho systému veže D-Tower.