Autor

Ing. Marek Rybár

riaditeľ divízie PS
obchodno-technický manažér senior
+421 905 433 567
marek.rybar@ipecon.sk

 

Zverejnené: 25. 02. 2019

„BH“ je označenie voliteľného príslušenstva pre rezanie joklov a rúr v Laserových rezacích strojoch HD-F a HD-FL. Okrem rezania plechov ako pri štandardnom vyhotovení, je tento laser možné využívať aj na doplnkové, jednoduché a základné delenie a rezanie joklov a rúr.

Na boku kabíny sú veľké rolovacie dvere, za ktorými je situované toto príslušenstvo. Takýto laser samozrejme nenahrádza Laser pre rezanie rúr v plnom rozsahu, pretože vyžaduje manuálne nakladanie každej rúry samostatne, a výsledná rýchlosť a presnosť rezania je značne nižšia. Je to však ideálne riešenie vtedy, keď rezanie plechov predstavuje 90-95% produkcie a rezanie joklov a rúr predstavuje 5-10% so zníženým nárokom na rýchlosť a presnosť rezania.