Autor

Ing. Ľubomír Komačka

obchodno-technický manažér senior
+421 905 791 745
lubomir.komacka@ipecon.sk

 

Zverejnené: 04. 02. 2019

Jednou z najdôležitejších častí Fiber laserového rezacieho stroja je rezacia hlava. Táto zabezpečuje, aby laserový lúč, ktorý prichádza zo zdroja laseru, bol vhodný pre kvalitné rezanie konkrétneho materiálu. Dôležitou časťou rezacej hlavy je tryska, ktorá zabezpečuje, aby bol rezný plyn dopravovaný do oblasti rezania súosovo s laserovým lúčom. Otvor trysky sa volí podľa typu a hrúbky rezaného materiálu a pohybuje sa v rozmedzí od 0,8 mm do 4 mm. V štandardnom základnom vyhotovení laseru musí obsluha manuálne meniť trysku pre každý nový typ a hrúbku plechu. Toto znižuje produktivitu práce stroja a spôsobuje časové straty, najmä ak by bol laser vybavený systémom automatického nakladania a vykladania plechov.

Z voliteľného príslušenstva je možné Fiber lasery HD-F a DH-FL vybaviť systémom Automatickej výmeny trysiek.

Tento systém obsahuje 10 staníc pre trysky, kefku na čistenie a kalibračnú platničku a celý je počas rezania uzatvorený a schovaný pod úrovňou stola.

Jednotlivé veľkosti trysiek uložené v staniciach sú zadefinované aj v HMI riadiacom systéme laseru. Ak vznikne potreba na výmenu trysky, automaticky sa vysunie a otvorí box s desiatimi stanicami, rezacia hlava odloží trysku, ktorá je v nej aktuálne používaná do voľnej stanice a z inej stanice si zoberie novú. Trysky používané v tomto systéme majú na svojom obvode šesťhran. Jednotlivé stanice sa automaticky otáčajú, čím je tryska automaticky zaskrutkovaná/vyskrutkovaná na rezaciu hlavu. Po automatickom očistení a kalibrovaní trysky sa box zatvorí a schová a rezacia hlava s novou tryskou je pripravená na ďalšie rezanie.

Riadiaci systém počíta a monitoruje počet hodín, počas ktorých bola každá tryska používaná na rezanie. Po dosiahnutí nastaveného času informuje obsluhu, že tryske už vypršala životnosť.