www.montirp.com

MONT IRP s.r.o. je spoločnosť ktorá vznikla v roku 1992 fúziou spoločnosti MONT IRP s.r.o. a výrobného podniku MONTOSTROJ š.p. Žilina. Sídlo spoločnosti je vo vlastnom areáli na adrese Oceliarska 2, 010 01 ŽILINA. Jedná sa o výrobné, skladové priestory o rozlohe cca 28 500 m 2
MONT IRP s.r.o. uzatvára a riadi všetky svoje obchodné prípady a záležitosti samostatne v rámci rozsahu svojej činnosti . Spoločnosť zamestnáva 96 z toho vo výrobnej sfére 71 pracovníkov v profesnom zložení spĺňajúcom požiadavky STN EN ISO 3834 …

 

Spoločnosť MONT IRP používa tieto stroje DURMA:


Hydraulický ohraňovací lis DURMA AD-R 60400 (r. v. 2017)

  • Vybavenie: Grafický CNC riadiaci systém DT-10, CNC osi Y1, Y2, X, R, CNC automatické motorické nastavenie priehybu stola, Laserová ochrana rúk, Elektro ohrev oleja, Dodatočné bloky palcov zadného dorazu