Autor

Miroslav Peško

servisný technik

servis@ipecon.sk

Zverejnené: 07. 06. 2019

Hydraulické 4-valcové zakružovačky DURMA HRB-4 majú v základnej výbave na riadiacom paneli osadený 7″ farebným dotykovým riadiaci systém, ktorý umožňuje komfortné ovládanie všetkých funkcií stroja.

Aktuálne hodnoty osi X, Y, P a Z

Zapnutie/Vypnutie hydraulického motora

Ochrana počas zvárania na stroji – zapnutie/vypnutie. Pri zapnutom zváracom móde nie je možné zapnúť hydrauliku stroja  a pohybovať s osami. Pre deaktiváciu tohoto módu je nutné zadať heslo.

Ukazovateľ prítlaku spodného valca.

Tlačidlá pre aktiváciu a deaktiváciu kónického polohovania valcov.

Pole, ktoré umožňuje zadať 9 krokov s konkrétnou hodnotou X a Y polohy valcov. Takto je možné jednoduchšie zastaviť valec na požadovanej polohe (Poznámka: nie je možné kroky uložiť do nejakého programu, ako pri NC riadiacom systéme …)

Tlačidlá pre polohovanie a rotáciu valcov.