Autor

Ing. Marek Rybár

riaditeľ divízie PS
obchodno-technický manažér senior
+421 905 433 567
marek.rybar@ipecon.sk

 

Zverejnené: 24. 09. 2019

V štandardnej výbave sú všetky Hydraulické zakružovačky profilov DURMA PBH dodávané so základným ovládacím panelom s tlačidlami a digitálnym odčítaním polohy. So zakružovačkou vybavenou týmto štandardným systémom je možné vyrábať všetky výrobky vždy iba v ručnom manuálnom režime – bez možnosti automatickej opakovateľnosti výroby.

Digitálne číselníky zobrazujú polohy valcov osí X a Y. Počas zakružovania tak obsluha vidí do akej polohy sú valce polohované, čo môže zjednodušiť výrobu viacerých rovnakých kusov. Tieto hodnoty si môže obsluha poznačiť k výrobným výkresom dielov, ktoré na zakružovačke vyrába, a neskôr keď by bolo potrebné takéto diely zakružiť znovu, už bude mať aspoň približné vodítko pre výrobu daného kusu. Samozrejme v závislosti od Medzi sklzu daného materiálu a jeho pruženia, môže sa potrebná poloha valcov pre ten istý typ výrobku meniť.

(Komfortnejší spôsob ovládania stroja aj s uložením programu pre zakružovanie v automatickom režime poskytuje drahší NC riadiaci systém, predávaný so strojmi DURMA PBH ako voliteľné príslušenstvo).