Autor

Peter Koťka

vedúci servisu
servisný technik
+421 918 118 003
kotka@ipecon.sk

Zverejnené: 14. 02. 2018

Durma Cloud je dátové úložisko, v ktorom sú dlhodobo uchovávané dáta z prevádzky laseru. Pomocou tejto aplikácie užívateľ laseru vidí online veľké množstvo zaujímavých a dôležitých informácii kdekoľvek, kde má prístup na internet. Je tiež možné filtrovať si reporty s požadovanými informáciami za vybrané obdobie.

Na stránke „Panel“ je prehľadne a farebne zobrazované, či je laser v prevádzke, či práve teraz reže, ktorý diel, akou reznou rýchlosťou, akým výkonom, atď.
Stránka „Reports“ má dve karty. Na prvej sú prehľadne zobrazené údaje o rezaných programoch, type materiálu, hrúbke, začiatok a koniec programu a čas trvania. Na druhej karte sú prehľadne graficky zobrazené časové informácie ako celkový čas práce za deň a začiatok práce v danom dni. Vyplnením polí s dátumom začatia a skončenia procesu je možné filtrovať akékoľvek požadované obdobie, a takto vzniknuté štatistiky exportovať do Excelu.
Stránka „Alarms“ poskytuje prehlad o všetkých hláseniach stroja, je možné ich filtrovať podľa typu, alebo hľadať podľa kľúčového slova.
Ako špeciálne voliteľné príslušenstvo za príplatok je možné do Cloudu zahrnúť aj pohlaď z kamery.

Licencia pre prístup do DURMA Cloudu je súčasťou cenovej ponuky každého laseru HD-F a HD-FL.